Lukin džemper: Bajka o ekstrofiji mokraćnog mjehura

Ekstrofija mokraćnog mjehura i epispadija je rijetka prirođena anomalija koja pogađa 1 od 40000 dojenčadi godišnje. Djeca se rađaju u različitim stadijima deformacije mokraćno spolnog sustava, problemima sa kontinencijom te disfunkcijom spolnih organa. Liječenje ove anomalije je najčešće kirurška korekcija kojoj je cilj, s jedne strane, postignuti kontinenciju, nekad prirodnu, ali u većini slučajeva intermitentnom urinarnom kateterizacijom, s druge strane estetska i funkcionalna rekonstrukcija vanjskih spolnih organa.
S obzirom na nedostatak informacija i iskustva rađa se ideja o bajci koja se može koristiti u obrazovne svrhe, educirajući o invaliditetu i rijetkim bolestima. Ova bajka je vrlo korisno sredstvo koje, uvođenjem u školsku nastavu, može pomoći djeci koja žive sa bolešću, kao i podučiti njihovu okolinu o različitostima.
Kroz bajku i crteže želi se ispričati priča o osobi, a ne o bolesti, ukoliko omogućava vidjeti ne bolest pa osobu, već prvenstveno osobu pa bolest.

Segnala o richiedi rimozione

Condividi questo libro

Recensioni e articoli

Aggiungi una recensione   Aggiungi un articolo

Non ci sono ancora recensioni o articoli